DC konvertering eller DC-stød med jævnstrøm er en effektiv måde til at afbryde visse hjerterytmeproblemer så som atrieflimmer (også kaldet forkammerflimmer og hjerteflimmer) og atrieflagren (også kaldet forkammerflagren og hjerteflagren).

Hvis du har en hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, som ikke umiddelbart går over af sig selv, kan man give dit hjerte et DC-stød og hermed genskabe hjertets normale rytme.

Der kan foretages DC-konvertering indenfor de første to døgn efter start af atrieflimren uden at der skal gives blodfortyndende behandling. Hvis atrieflimren har varet mere end to døgn, skal der gives blodfortyndende medicin, der skal være virksom i mindst 3 uger, før man kan DC-konvertere.

Alternativet til denne fremgangsmåde er at foretage en ultralyds-undersøgelse af hjertet fra spiserøret for at sikre sig, at der ikke er blodpropsdannelse i venstre forkammer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man DC-konvertere med det samme.

Du kommer i kortvarig fuld bedøvelse, hvorefter du får et elektrisk stød gennem brystkassen, den såkaldte defibrillering, der normaliserer hjerterytmen.

Man kan forlade hospitalet ca. 2 timer efter konverteringen.

Faste

Du skal være fastende for fast føde i mindst 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før mødetidspunktet (dog ikke mælkeprodukter). Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.

Medicin

Du skal tage din morgenmedicin.
Der skal medbringes information om aktuelt anvendte medicin og evt. andre sygdomme.

Behandlingen

Du kommer i kortvarig fuld bedøvelse, så du uden smerte kan få et elektrisk stød gennem hjertet, den såkaldte defibrillering. Når strømmen går igennem hjertet, får den hjertet til at stoppe med den uregelmæssige flimren/flagren og starte med de regelmæssige sammentrækninger, kaldet sinusrytme.

Efter behandlingen

Sinusrytme, bekræftes med EKG. Opvågning sker under kontrol af EKG, blodtryk og puls.

Inden udskrivelsen aftales det videre forløb, herunder eventuelle medicinændringer. Hvis det ikke lykkedes at DC-konvertere dig over i normal hjerterytme, tages der ligeledes stilling til det videre forløb.

Hjem igen

Man kan tidligst forlade afdelingen 2 timer efter konverteringen og det anbefales at man ledsages af en anden voksen. Man må ikke føre bil eller tilsvarende i et døgn efter behandlingen.

DC-konvertering er en meget sikker behandling, men er oftest ikke en behandling som helbreder lidelsen og man må indstille sig på at fortsætte med blodfortyndende behandling og medicin som stabiliserer hjerterytmen.

DC konvertering: DKK 6.400,-