ICD eller ICD-pacemaker kaldes også “Hjertestøder”. Der er altså tre betegnelser for den samme pacemaker. Her kalder vi det en ICD.

En ICD er en speciel slags pacemaker. En lille computer, der hele tiden holder øje med hjerterytmen. ICD’en forbindes med en eller flere ledninger, som via blodåresystemet fæstnes i hjertets kamre. Hvis der opstår en farlig hjerterytmeforstyrrelse, ”opdager” ICD’en det og får hjerterytmen til at blive normal igen enten ved at stimulere hjertet hurtigt med nogle svage strømimpulser, der ikke mærkes, eller ved at give hjertet et stød.

06_5-PacemakerOMBRUDT3

ICD’en lægges i en lille lomme under huden, oftest lige neden for kravebenet på venstre side. Den eller de ledninger, der er nødvendige, indlægges via en vene i nærheden af pacemakerlommen. Det hele foregår i lokalbedøvelse.

En ICD bruges til personer, der har haft hjertestop eller en alvorlig forstyrrelse af hjerterytmen, hvor man ikke kan finde nogen umiddelbar årsag, som lader sig korrigere.

Hvis der er nedsat pumpefunktion efter en blodprop i hjertet, kan det også være tilrådeligt at indoperere en ICD. Nyere undersøgelser har vist, at hos visse patienter, der har haft en blodprop i hjertet, kan det være livreddende at indoperere en ICD som forebyggende for hjerterytmeforstyrrelser.

Har man yderligere nedsat pumpefunktion af hjertemusklen, kan det i nogle tilfælde afhjælpes ved at indoperere en særlig type ICD, kaldet BiV-ICD.

Operationen tager ca. 1-2 timer. Du kan umiddelbart herefter gå rundt i afdelingen, og du kan forvente at blive udskrevet den følgende dag.

Faste

Du må spise indtil 6 timer før operationen og drikke indtil 2 timer før – tynde væsker (ikke mælk). Med mindre andet er aftalt, skal du tage din sædvanlige morgenmedicin. Får du vanddrivende medicin, må denne kun tages efter aftale med personalet.

Antibiotika

For at modvirke risiko for betændelse i såret efter operationen får du penicillin (eller en anden type antibiotika) før operationen.

Forberedelse til behandlingen

Før operationen modtages du af en sygeplejerske og får en samtale med den læge, der har ansvaret for operationen.

Endvidere skal du have taget:

  • Blodprøver
  • Elektrokardiogram (EKG)
  • Blodtryk og temperatur

Desuden vil vi overvåge hjerterytmen ved hjælp af et lille, trådløst apparat (telemetri).

Inden den egentlige operation starter, går der ca. 1/2 time med forskellige forberedelser. Vi anlægger et lille plastikrør i din hånd til
indgivelse af medicin, bl.a. antibiotika for at forebygge infektioner.

Selve behandlingen

Operationen varer 1-2 timer – dog vil BiV-implantationen tage 3-5 timer. Alle implantationer foregår i lokalbedøvelse, som anlægges i huden på brystregionen nedenfor venstre kraveben, hvor ICD enheden skal indsættes.

Lægen fører elektroderne via en blodåre til hjertet under røntgengennemlysning.

Du kan læse mere om røntgenstråler her (klik).

Elektroderne forbindes med ICD enheden, som herefter opereres ind under huden i en såkaldt ‘lomme’.
Hvis du under operationen har behov for det, kan vi give yderligere smertestillende eller beroligende medicin.

Opvågning

Når du er tilbage på afsnittet, tilser vi din forbinding og måler dit blodtryk.
Du må få noget at spise og drikke, og du må gerne stå op, når du føler dig frisk til det. Hjerterytmen overvåges til næste dag, hvor vi
observerer, om ICD enheden fungerer korrekt.
Får du smerter i såret, bliver du tilbudt smertestillende piller.

Udskrivelse

Dagen efter operationen bliver ICD enheden kontrolleret af lægen. ICD enheden programmeres, så den er tilpasset dine hjerterytmeforstyrrelser. I forbindelse med udskrivelsen vil du blive informeret om ICD enheden og din fremtidige levevis med den. Vi tilskynder til, at du så vidt muligt har pårørende med til denne samtale. Det er en stor hjælp at være flere, som sammen hører de oplysninger, der bliver givet.
Fungerer ICD enheden tilfredsstillende, bliver du herefter udskrevet.

Hjemme igen

Du må brusebade fra dagen efter operationen – og du skal have en ny, tør forbinding på. Denne må fjernes helt 2 dage efter operationen. Trådene i såret er selvopløselige. Hvis tråd-enderne ikke er faldet af efter ca. 10 dage, kan du selv klippe dem forsigtigt af. Får du smerter i såret, kan du tage smertestillende piller som f.eks. Panodil, Kodimagnyl eller lign.

Du skal altid holde øje med såret. Bliver det rødt, hævet eller ømt (måske tegn på begyndende infektion), skal du ringe til Hjertecenter Varde på tlf. 76 95 01 00.

Kontrol

Første ambulante kontrol finder sted efter 1-2 måneder. Fremtidige kontroller vil finde sted hvert halve år. Formålet med de ambulante besøg er at kontrollere, om ICD enheden fungerer efter hensigten, samt at vurdere elektrodernes beskaffenhed og batteriets holdbarhed (4-8 år). Når man aftaler, at tiden er inde til skift, er det kun selve enheden, der skiftes, mens elektroderne som regel bruges igen.

Ud over kontrollerne ligger en yderligere sikkerhed indbygget i mange ICD typer, idet disse med en bip-lyd eller vibration indikerer, at der er behov for en snarlig kontrol, på grund af problemer enten med batterikapaciteten eller med elektrodernes tilstand.

I meget sjældne tilfælde vil det til en kontrol vise sig, at det er nødvendigt at afprøve ICD enheden under fuld bedøvelse. Under afprøvningen fremprovokeres en hurtig hjerterytme, som får enheden til at afgive et stød.

ICD kort

Du vil inden du udskrives få udleveret et midlertidigt ICD kort, som viser, at du har en ICD enhed, og hvilken type det er. Efter ca. 2 måneder får du tilsendt det originale, internationale ICD kort. Du skal altid bære kortet på dig og vise det til læge, tandlæge, fysioterapeut og lign.

Hvis ICD enheden støder

Mærker du 1 eller 2 stød fra ICD enheden, og har du det bortset fra dette godt, bedes du kontakte det sygehus, der har ansvaret for ICD kontrollen, den følgende hverdag. Her vil man som regel aftale, at du kommer ind til aflæsning af ICD enheden, så man kan vurdere, om der er behov for yderligere finindstilling af den.

Får du mange stød i træk, eller har du det dårligt efter et stød, skal du ringe 112, så du bliver kørt til nærmeste sygehus.

Det elektriske stød føles forskelligt. Nogle føler det som et slag i brystet. Har du fysisk kontakt med andre under stødet, vil de(n) pågældende ikke få stød, men naturligvis opfatte stødet.

Fysisk aktivitet

De første 1-2 måneder efter implantationen skal du være forsigtig med meget hårdt fysisk arbejde. Ligeledes skal du undgå at hænge i strakte arme i en ribbe, da dette giver et stort træk på elektroden i hjerte-kammeret.

Det er vigtigt, at du lige fra starten bruger begge arme normalt.

Efter den første ambulante kontrol kan du genoptage dine normale aktiviteter uden at tage hensyn til ICD enheden. Du må gerne dyrke sport. For at beskytte huden over enheden fraråder vi dog kampsport (f.eks. boksning). Dykning med iltflasker frarådes ligeledes.

Hvad du bør være opmærksom på
  • TNS (transcutan nervestimulation) og kortbølgebehandling – f.eks. ved fysioterapi – skal undgås, idet elektronikken i ICD enheden kan påvirkes.
  • Tyverialarmer – opstillet f.eks. ved udgange til forretninger – må du gerne passere, men du skal helst ikke standse op nærmere end i en meters afstand.
  • Mobiltelefoner. Du bør benytte mobiltelefon ved det modsatte øre af ICD enheden, ligesom telefonen ikke må opbevares i en lomme direkte over enheden. Dette gælder ikke ved brug af trådløse fastnettelefoner.
  • Kraftige magnetfelter – f.eks. ved undersøgelse i MR scanner – skal undgås.
  • Lufthavnenes våbendetektorer vil ofte registrere ICD enheden, og du bør derfor fremvise dit ICD kort. Sikkerhedspersonalet vil som regel foretrække, at du går udenom detektoren. ICD enheden tager dog ikke skade af at gå igennem detektoren.
  • Svejsning. Der kan være specielle arbejdspladsmæssige forhold, som skal individuelt vurderes.
  • Psykiske reaktioner. Det er normalt, at der opstår følelsesmæssige reaktioner efter indlæggelsen, ofte også hos den nærmeste familie. Nogle føler angst eller utryghed – andre at humøret svinger. En god hjælp i en sådan situation er at tale med andre – familien, vennerne – om de følelser, du har.

Yderligere kan man via medlemskab af Hjerteforeningen blive gratis medlem af ‘Defi brillatorklubben’, som arrangerer møder og sammenkomster specielt for ICD-bærere og deres pårørende.

Komplikationer

Ved anlæggelse af elektroden er der en lille risiko for, at der stikkes hul på
lungen, hvilket kan medføre en luft- eller blodansamling. Denne forsvinder oftest af sig selv i løbet af få dage, ellers kan det blive nødvendigt at anlægge dræn.

Et kateter kan trænge gennem hjertevæggen, hvorved der opstår en blødning, der går ud i hjertesækken. Blodet fjernes oftest med en kanyle, som stikkes ind i hjertesækken. Hvis dette ikke er muligt, kan akut operation blive nødvendig.

Elektroden kan i sjældne tilfælde flytte sig i hjertekammeret. Det kan bevirke, at elektroden ikke fungerer efter hensigten, hvorfor den skal omplaceres.

Efter operationen kan der opstå en blodansamling på operationsstedet. Dette kan give hævelse og ømhed, men forsvinder oftest af sig selv. I sjældne tilfælde skal blodansamlingen udtømmes ved en mindre operation.

Trods den forebyggende behandling mod betændelse i såret ses denne komplikation alligevel i sjældne tilfælde.

Ved BiV implantationer kan anlæggelsen af den 3. elektrode, som skal
placeres i blodåren bag venstre hjertekammer, være vanskelig, hvorfor denne type procedure tager længere tid.

Ligeledes ved BiV implantationer kan man risikere at ødelægge den blodåre, man forsøger at lægge elektroden i.

Det kan forekomme, at ICD enheden ‘fejltolker’ hjerterytmen og afgiver et stød, uden at der er livstruende, hurtig hjerterytme. Dette kan som hovedregel afhjælpes ved en omprogrammering af enheden.

Peter Steen Hansen

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kadiologi/elektrofysiologi CV

Procedure/operation (ekskl. ICD-pacemaker): DKK  26.500,-
ICD-pacemaker til indkøbspris fra: DKK 172.500,-