Radiofrekvensablation kaldes også ablation for hjerterytmeforstyrrelser og RFA. Der er altså tre betegnelser for den samme behandling. Her kalder vi det RFA.

RFA er en effektiv behandling af hjerterytmeforstyrrelser. Behandlingen foregår i lokalbedøvelse. Lægen fører et antal tynde elektrodesonder (katetre) gennem blodåresystemet fra lysken op til hjertet. Herigennem kan lægen undersøge, hvilken type rytmeforstyrrelse der er tale om, og derefter “skræddersy” behandlingen.

RFA2

Ved at sende radiobølger (en slags mikrobølger) ned i hjertemuskelvævet kan lægen give en helt lokaliseret varmebehandling på den del af hjertemuskelcellerne, der giver hjerterytmeforstyrrelsen. Langt de fleste er herefter helbredt for tendensen til anfald af hurtig hjerterytme. Nogle ganske få procent får tilbagefald og kan så tilbydes endnu en behandling.

Du kan forvente at vende tilbage til job og hverdagsaktiviteter i løbet af ca. en uges tid. Ofte vil vi anbefale at du fortsætter med din hjerterytmeregulerende medicin de første 3 måneder efter behandlingen. Herefter vil du som regel kunne undvære denne medicin.

Forberedelse hjemmefra

Du skal være fastende for fast føde i mindst 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før mødetidspunktet (dog ikke mælkeprodukter).
Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.
Er du først indkaldt til kl. 11, kan du spise morgenmad senest kl. 07.

Medicin

Du skal fortsætte eller ophøre med medicin for hjerterytmen i henhold til det beskrevne i indkaldelsesbrevet. Evt. behandling med Magnyl og Plavix skal fortsættes frem til indlæggelsen. Pradaxa, Xarelto og Eliquis skal ophøres en dag før indlæggelse. Øvrig medicin skal tages som vanligt.

Rasering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen. Er dette ikke muligt for dig, vil vi være dig behjælpelig hermed ved indlæggelsen.

Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj. Medbring desuden din vanlige medicin samt sygesikringsbevis.

Forberedelse til behandlingen

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet på Hjertecenter Varde. Du vil få oplyst det endelige behandlingstidspunkt samt de specielle forholdsregler, der vil være i forbindelse med behandlingen.

Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i hånden. Der måles blodtryk og puls, og der tages blodprøver samt EKG.

Speciallægen vil umiddelbart inden behandling tale med dig og orientere om detaljer, herunder også om der er særlige forhold ved din rytmeforstyrrelse, der kan have betydning for virkning og bivirkninger ved behandlingen.

Der vil blive god tid til denne samtale, og dine pårørende er selvfølgelig velkomne til at deltage.

Selve behandlingen

Behandlingen varer ca. 2-3 timer. På behandlingsstuen anvendes en del teknisk udstyr bl.a. røntgenapparatur.

Du kan læse mere om røntgenstråler her (klik).

Der indføres tynde katetre til hjertet fra blodårerne i lysken. Fra katetrene kan man måle de elektriske strømme i hjertet. Med svage elektriske pace-impulser kan man ofte starte den rytmeforstyrrelse, der plager dig. Der måles forskellige steder i hjertet, og når lægen har fundet årsagen til rytmeforstyrrelsen, lægges kateterspidsen op mod indersiden af hjertevæggen. Med en svag opvarmning af kateterspidsen til ca. 65 grader bliver årsagen til rytme-forstyrrelsen fjernet i løbet af få minutter. Indgrebet foretages i lokal-bedøvelse og giver sjældent smerter. Man mærker ikke katetrene i hjertet.

Efter ønske og behov gives afslappende medicin, så du kan døse under undersøgelsen.

Efter behandlingen

Efter behandlingen fjernes alle plastikrør og du vil blive observeret af en sygeplejerske de næste 2 timer, hvor du skal ligge fladt i sengen af hensyn til risiko for blødning fra såret i lysken.

Føler du ubehag, smerter, varmefornemmelse eller hævelse i lysken, skal du gøre sygeplejersken opmærksom på dette.

Om eftermiddagen efter behandlingen eller næste morgen vil specialisten tilse dig. Der vil her være lejlighed til at drøfte evt. forholdsregler i fremtiden.

Udskrivelsesdagen

Du vil normalt blive udskrevet dagen efter behandlingen. Om morgenen inden udskrivelsen kontrolleres indstiksstedet. Du vil få udleveret udskrivningspapirer, medicinkort og evt. recept.

Vi sender udskrivelsesbrev og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandling på Hjertecenter Varde.

Du må tage hjem efter morgenmaden ca. kl. 8.30.

Du må gerne selv køre bil eller tage offentlig transport umiddelbart efter udskrivelsen.

Hjemme igen

Den første uges tid efter udskrivelsen skal du undgå tungere fysisk belastning inkl. sportsaktiviteter af hensyn til indstiksstedet. Du kan genoptage dit vanlige arbejde ca. 1 uge efter udskrivelsen. Hvis du har særlig hårdt fysisk arbejde skal du vente 2 uger inden du genoptager arbejdet.

Komplikationer

I sjældne tilfælde (sammenlagt under 2 % risiko) kan der opstå komplikationer:

  • blodansamling ved indstiksstedet i lysken
  • ansamling af blod i hjertesækken
  • luft i lungesækken
  • dannelse af blodprop i karrene, i hjertet eller i andre organer (hjerne, nyrer, lunger).

Disse komplikationer kan kræve observation eller særlig behandling, som kan udføres på stedet.

Ved visse typer rytmeforstyrrelse er der en lille risiko (mindre end 1-2 %) for utilsigtet at beskadige hjertets normale ledningssystem ved behandlingen. Hvis dette sker, kan det være nødvendigt, efter en vis observationstid, at indoperere en pacemaker. Dette kan også foretages på Hjertecenter Varde.

Du kan forvente et mindre blåt mærke i lysken ved indstiksstedet. Enkelte patienter kan få en lidt større blødning (hæmatom), som kan genere de første par uger efter
behandlingen. Mange patienter har lidt smerter/trykken/murren i brystkassen de første dage efter behandlingen. Hvis dette er tilfældet kan Panodil dæmpe generne. Du vil ved samtalen med specialisten blive orienteret om din risiko for denne og andre komplikationer.

Peter Steen Hansen

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kadiologi/elektrofysiologi CV

Håkan Walfridsson

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kadiologi/elektrofysiologi CV

RFA for hjerterytmeforstyrrelser: DKK 55.600,-