En stentklap-operation er en operation, hvor den forkalkede hjerteklap i hovedpulsåren (aortaklap) udskiftes med en kunstig hjerteklap, der føres ind via lysken – i stedet for ved en åben operation.

Behandlingen foregår med brug af en avanceret teknik, hvor en forkalket eller forsnævret hjerteklap i hovedpulsåren, aorta, bliver udskiftet alene ved hjælp af et kateter og en særlig stent. Operationen giver mulighed for at hjælpe patienter, der ikke kan tåle en åben operation.

Behandlingen kaldes også for TAVI, hvilket betyder Transcatheter Aortic Valve Implantation.

Operationen varer ca. 2 timer og du kan forvente at være indlagt i 4-6 dage.

[video_left][video_frame]
[iframe url=”/wp-content/uploads/film/Corevalve.swf” width=”460″ height=”340″][/video_frame]

Medicin

Har du sukkersyge og behandles med Glucophage, Orabet, Metformin skal du holde pause med medicinen 2 døgn før behandlingen. Får du Insulin skal du tage 1/2 morgendosis på indlæggelsesdagen.

Din øvrige medicin skal du tage som vanligt. Ved ændringer informeres du af den behandlende læge.

Rasering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring i venstre og højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen. Er dette ikke muligt for dig, vil vi være dig behjælpelig hermed ved indlæggelsen.

Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj til dagene efter operationen.
Medbring desuden din vanlige medicin samt sygesikrings-bevis.

Faste

Du skal være fastende for fast føde i min. 6 timer før mødetidspunkt. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før (ikke mælkeholdige produkter).
Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunkt.v

Forberedelse til behandlingen

Du modtages af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet på Hjertecenter Varde. Du vil få oplyst de specielle forholdsregler, der vil være i forbindelse med behandlingen.

Du får lagt et plastikkateter i en blodåre i armen. Der måles blodtryk, puls, tages EKG og blodprøver.

Speciallægen vil umiddelbart inden operationen tale med dig. Der vil blive god tid til denne samtale, og dine pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage.

Selve behandlingen

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Et kateter føres op til den forsnævrede hjerteklap igennem pulsåren i lysken. For enden af kateteret sidder den nye hjerteklap fast på en stent (lille metalnet), som er foldet sammen omkring en ballon. Ballonen med stenten og den nye hjerteklap pustes op, og den gamle hjerteklap presses til side. Når ballonen pustes op, udvider stenten sig og låses fast i positionen. Stentklappen placeres under vejledning af røntgen gennemlysning og med anvendelse af kontrast.

Du kan læse mere om røntgenstråler her (klik).

I forbindelse med indgrebet anlægges der en midlertidig pacemaker, som normalt kan fjernes efter 2 døgn.

Opvågning

Når operationen er færdig vil du blive overflyttet til opvågningsstuen på sengeafdelingen. På opvågningsstuen vil man fortsat kontrollere din hjertefunktion og almene velbefindende, og der vil være en sygeplejerske tilknyttet dig resten af døgnet. Du vil være på opvågningsstuen nogle timer, eventuelt til næste dag, hvorefter du kommer tilbage til din egen sengestue.

Genoptræning

Så snart som muligt efter operationen starter genoptræningen så småt, og den fortsætter i princippet, til du er fuldstændig rask. Selv om du føler dig træt og afkræftet efter operationen, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang igen. Din egen indsats og aktive medvirken er af største betydning og afgørende for, hvor hurtigt din videre helbredelse sker. Allerede på operationsdagen vil du komme ud af sengen med hjælp af personalet.
1-2 dage efter operationen kan du gå omkring i afdelingen samt tage brusebad, i starten med hjælp af sygeplejersken.

Efter en hjerteoperation er hjertet stærkere end før operationen, og hjertet tager ikke skade af at blive belastet. Det er kun en naturlig del af genoptræningen. Imidlertid kan også et opereret hjerte overbelastes, og sker det, giver det symptomer i form af alment ubehag. Du fornemmer selv grænsen for din ydeevne, og det er vigtigt at finde en balance mellem aktivitet og hvile, som passer netop til dig.

Hurtigst muligt efter udskrivelsen skal du ud at gå tur. Det skal helst være flere gange dagligt og lidt længere for hver dag. Tilrettelæg ruten, således at du i begyndelsen har mulighed for at skyde genvej hjem.

Medicin

Efter en hjerteoperation vil du få en del medicin. Efterhånden som tilstanden bedres vil mængden af medicin mindskes væsentligt. Medicinen gennemgås omhyggeligt ved udskrivelsen – og drøftes igen ved den ambulante kontrol ca. 5 uger efter operationen.
Du vil blive udskrevet med blodfortyndende medicin, som skal tages livslangt.

Psykiske reaktioner

Efter en stor operation er det almindeligt, at man får nogle psykiske reaktioner. Det kan skyldes, at man har været urolig og bange for indlæggelsen og operationen. Enhver indlæggelse betyder fremmede omgivelser, utallige nye indtryk, periodevis nervøsitet, ændret døgnrytme og megen uro.

Måske har du været lidt urolig for at komme hjem igen. Når du atter er tilbage i vante omgivelser, arbejder hjernen videre med alle de nye indtryk. Det er derfor helt naturligt, hvis du i denne periode føler dig psykisk ude af balance. Det er vigtigt, at du og dine omgivelser er klar over, at dette er en normal reaktion samt, at det er et forbigående fænomen, der dog i enkelte tilfælde kan vare i op til nogle måneder.

Det er ligeledes almindeligt, at hukommelsen og koncentrationsevnen er svækket i en kortere periode efter operationen.

Antibiotika

Har du fået indsat en hjerteklap, skal du være på vagt over for betændelsestilstande og dermed temperaturforhøjelse. Dette skyldes, at bakterier kan føres med blodet til den kunstige klap og hér udvikle betændelse, som kan beskadige klappen. Ved betændelsestilstande, skal du derfor kontakte din egen læge, som vurderer, om du skal have antibiotisk behandling, fx penicillin.

Hvis du skal gennemgå indgreb, som kan give bakterier i blodet, fx anlæggelse af blærekateter, tandudtrækning eller operation, skal du have antibiotisk behandling før og under indgrebet.

Lars Søndergaard

Overlæge, dr. med.
Speciallæge i kardiologi

Stentklap-operation (TAVI): DKK 275.000,-