Holtermonitorering er grafisk registrering af hjerterytmen over en periode på 1-3 døgn.

Holtermonitorering bruges til at se, om der er forstyrrelser i hjerterytmen, som årsag til unormale elektriske forhold i hjertet. Unormale elektriske forhold kan være tilfældige eller spontane, og de kan være betingede af søvn, følelser og stress. For at kunne identificere de unormale forhold og sammenholde dem med eventuelle symptomer på en hjertesygdom er det nødvendigt, at man observerer hjerterytmen i en periode. Derfor foretages holtermonitorering over nogle døgn, mens man passer den daglige rutine.

Du får sat elektroder fast på kroppen og skal bære rundt på et lille apparat (Holter), som registrerer din hjerterytme over 1-3 døgn. På Hjertecenter Varde vil en sygeplejerske sætte apparatet på dig og informere om brugen af det. Når apparatet er sat på, kan du tage hjem – og kan gøre alle de ting, du plejer.

Som en del af undersøgelsen skal du registrere de symptomer, der opstår i overvågningsperioden. Når overvågningsperioden er slut, afmonterer du selv apparatet og sender det til os i den returkuvert, du har fået med hjem.

Vi kobler apparatet til en computer på Hjertecenter Varde og kan så aflæse resultatet af undersøgelsen. Du vil herefter blive orienteret om resultatet. Undersøgelsen kræver ingen forberedelse og er uden smerter og gene.

Holtermonitorering: DKK 1.950,-