Holtermonitorering er en registrering af hjerterytmen over en periode på 1-7 døgn.

Holtermonitorering bruges til at se, om der er forstyrrelser i hjerterytmen. For at kunne identificere de unormale forhold og sammenholde dem med eventuelle symptomer på en hjertesygdom, er det nødvendigt, at man observerer hjerterytmen i en periode. Derfor foretages holtermonitorering over nogle døgn, mens man foretager sig normale dagligdags aktiviteter.

Du får sat elektroder fast på kroppen og skal bære rundt på et lille apparat (Holter), som registrerer din hjerterytme over 1-7 døgn. På hospitalet vil en sygeplejerske sætte apparatet på dig og informere om brugen af det. Når apparatet er sat på, kan du tage hjem – og kan gøre alle de ting, du plejer.

Som en del af undersøgelsen skal du registrere de symptomer, der opstår i overvågningsperioden. Når overvågningsperioden er slut, afmonterer du selv apparatet og sender det til os i den returkuvert, du har fået med hjem.

Vi aflæser resultatet af undersøgelsen og du vil modtage en konklusion fra hjertelægen.

Undersøgelsen kræver ingen forberedelse og er uden smerter og gene. Der kan dog opstå lokal irritation af huden hvor elektroderne er påklistrede.

Holtermonitorering: DKK 1.950,-