Hjerteklapsygdomme kan forekomme på alle hjertets klapper. Hjerteklapsygdom kan forårsages af forsnævring (stenose), utæthed (insufficiens) eller en kombination heraf.

Hjerteklappernes funktion er at åbne og lukke som ventiler, der sørger for at lede blodet gennem hjertet i den rigtige retning. Hjerteklapsygdomme gør derfor hjertet mindre effektivt, så det skal arbejde hårdere for at få blodet til at løbe rundt.

Hvis der er tegn på, at du har en hjerteklapsygdom, kan du få undersøgt dit hjerte. Udredning af hjerteklapsygdom foregår vha. tre undersøgelser:

  • EKG
  • Ekkokardiografi
  • Lungefunktionsundersøgelse

Diagnosen hjerteklapsygdom kan stilles eller udelukkes hos næsten alle, når de har været igennem disse undersøgelser.

I forbindelse med udredningen informerer vi om:

  • Den primære arbejdsdiagnose/endelige diagnose
  • Mulige behandlingstilbud
  • Det umiddelbart planlagte behandlingsforløb
  • Eventuelle gener ved det umiddelbart planlagte behandlingsforløb.
Peter Steen Hansen

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kardiologi/elektrofysiologi CV

Ib Klausen

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kardiologi CV

Knud Erik Pedersen

Overlæge, dr. med.
Speciallæge i kadiologi/PCI

Niels Peter Sand

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kardiologi

Dorthe Svenstrup Møller

Overlæge dr. med.

Hanne Søndergaard

Overlæge dr. med.

Udredning af hjerteklapsygdom: DKK 5.500,-