Hjertesvigt er ikke en sygdom som sådan, men en betegnelse for tegn og symptomer på, at hjertet ikke er i stand til at pumpe nok blod rundt i kroppen.

Mange forskellige hjertekarsygdomme kan give hjertesvigt. Symptomerne består først og fremmest af væskeophobning og udpræget træthed.

Hvis der er tegn på, at du har hjertesvigt, kan du få undersøgt dit hjerte. Udredning af hjertesvigt foregår vha. tre undersøgelser:

  • EKG
  • Ekkokardiografi
  • Lungefunktionsundersøgelse

Diagnosen hjertesvigt kan stilles eller udelukkes hos næsten alle, når de har været igennem disse undersøgelser. I forbindelse med udredningen informerer vi om:

  • Den primære arbejdsdiagnose/endelige diagnose
  • Mulige behandlingstilbud
  • Det umiddelbart planlagte behandlingsforløb
  • Eventuelle gener ved det umiddelbart planlagte behandlingsforløb.
Peter Steen Hansen

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kardiologi/elektrofysiologi CV

Ib Klausen

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kardiologi CV

Knud Erik Pedersen

Overlæge, dr. med.
Speciallæge i kadiologi/PCI

Niels Peter Sand

Overlæge dr. med.
Speciallæge i kardiologi

Dorthe Svenstrup Møller

Overlæge dr. med.

Hanne Søndergaard

Overlæge dr. med.

Udredning af hjertesvigt: DKK 5.500,-